BIP Urząd Miasta Poręba - rejestr zmian
Szukaj;
Data uworz.+Operacje

Data operacji:2015-09-29
Utworzenie dokumentu Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Miasta Poręba w miesiącu październiku 2015r. przez Elżbieta Żołnowska o godzinie 10:39:31<-->