BIP Urząd Miasta Poręba - rejestr zmian
Szukaj;
Data uworz.+Operacje

Data operacji:2015-12-10
Utworzenie dokumentu Komisje-grudzień przez Elżbieta Żołnowska o godzinie 14:36:23<-->