BIP Urząd Miasta Poręba - rejestr zmian
Szukaj;
Data uworz.+Operacje

Data operacji:2015-12-10
Utworzenie dokumentu Posiedzenia Komisji-grudzień 2015 przez Elżbieta Żołnowska o godzinie 14:33:14<-->