BIP Urząd Miasta Poręba - rejestr zmian
Szukaj;
Data uworz.+Operacje

Data operacji:2015-11-17
Utworzenie dokumentu Komisja Wspólna przez Elżbieta Żołnowska o godzinie 11:38:57<-->