BIP Urząd Miasta Poręba
Szukaj;
Nazwa dokumentu:Metody dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu
Data utworzenia: 2011-10-28
Symbol:
Typ dokumentu:Informacja

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączenie do niego ewentualnego podpisanego dokumentu. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu, tj, w poniedziałek: w godz. 8:00-16.00, wtorek-piątek: w godz. 7.30- 15.30, na następujących nośnikach danych:


- Dyskietka 3,5" 1,44MB,
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
- Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW.


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:  

 1.Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub bezpiecznym profilem zaufania (platforma epuap).

2.Akceptowalne formaty załączników t DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP 3,  DOCX

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - art. 58 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 listopada 2001 r. z późn. zm.). ustanawia dzień 1 maja 2008 r. terminem kiedy organy władzy publicznej umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej   Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miasta Poręba uruchomiona zostanie elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

kancelaria@umporeba.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Urząd Miasta Poręba akceptuje format poczty elektronicznej z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu. W szczególności przy danych tekstowych przyjmowane będą wszystkie możliwe formaty danych zapisane w oprogramowaniu open document (OpenOffice 2.0). Przy danych zawierających informację graficzną przyjmowane będą formaty danych: .jpg, .gif, dla danych skompresowanych: .zip, .rar.

Urzędowe poświadczenie odbioru: Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Urzędu Miasta Poręba zostanie poświadczony kwalifikowanym podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru. Urzędowe poświadczenie odbioru będzie realizowane na internetowej platformie e-PUAP, która stanowić będzie bazę formularzy elektronicznych służących do załatwienia określonej sprawy. W chwili obecnej na stronie Urzędu Miasta Poręba znajduje się Katalog Kart Informacyjnych Usług Załatwianych w Urzędzie zgodnie z którym można dostarczyć do Urzędu wymagane dokumenty z podpisem odręcznym. 1 maja zostanie uruchomiony serwis www platformy e-PUAP z możliwością podpisywania załączników do spraw podpisem elektronicznym i wysłania do urzędu na adres kancelaria@umporeba.pl

Ponadto dostępne będą formularze elektroniczne większości spraw załatwianych w urzędzie w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej platformy e-PUAP. Dane z wypełnionego e-formularza po jego podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostaną przesłane do urzędu na adres poczty elektronicznej. Każdy dokument elektroniczny zostanie opatrzony Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, które w formie elektronicznej zostanie przekazane do interesanta na jego skrzynkę kontaktową uprzednio założoną na platformie e-PUAP Urzędu Miasta i Gminy. Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - będzie mogło także być zapisane na dyskietce magnetycznej w formacie MS DOS 3,5'', dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pendrive. Urzędowe poświadczenie odbioru zostanie zapisane na tym samym nośniku, na którym dostarczono dokument elektroniczny. Poświadczenie to będzie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 1 (Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1). W momencie odbioru decyzji przez klienta zostanie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Nadania. które klient będzie musiał potwierdzić własnym podpisem elektronicznym, po czym zostanie mu udostępniona możliwość pobrania całego pisma.

Wymagania:


1.Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Poręba muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez jedno z trzech kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji. Są nimi: UNIZETO SA - Certum, PWPW SA - Sigillum, KIR SA - Szafir. lub bezpiecznym profilem zaufania

2.Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

3.Urzędowe poświadczenie odbioru doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane w godzinach funkcjonowania Urzędu, w pokoju nr 1 (Urząd Miasta Poręba, ul. Dworcowa 1). 

Drukuj